Pinagplanuhan talaga nilang dalawa para matuloy lang sila